MAkNA SYAHADAT LAA ILAAHA ILLALLAH oleh Rosidah Anas

MAkNA SYAHADAT LAA ILAAHA ILLALLAH

@. Tujuan materi:
1. Agar peserta tarbiyah mengetahui hakikat dari ma’na laa Ilaha illallah.
2. Untuk memurnikan pengabdian yang sesungguhnya kepada Allah.
3.Untuk menghindari distorsi dari pemahaman Laa Ilaha illallah.
4. Agar tertanam pada diri mutarabbi sifat Al wala’ dan Al bara
5. Agar peserta tarbiyah dapat mengagungkan dan mendahulukan Allah diatas segala-galanya.

A. Keutamaan Syahadat ﻻﺇﻠﻪﺇﻻﺍﷲ
1. Dzikir yang paling afdhal
Dalam hadits Rasulullah dikatakan bahwa do’a yang paling baik adalah do’a yang diamalkan dan ucapan yang paling baik adalah ucapan para nabi sebelumnya yaitu ucapan ﻻﺇﻠﻪﺇﻻﺍﷲﻮﺤﺪﻩﻻﺷﺮﻳﻚﻠﻪ

Musa berkata, “Ya Rabb ajarkanlah kepadaku suatu dzikir yang aku bisa berdzikir dan berdo’a kepada-Mu dengannya, “Maka Allah mengatakan kepada Musa, “Katakanlah ﻻﺇﻠﻪﺇﻻﺍﷲ. Musa mengucapkan ﻵﺇﻠﻪﺇﻻﺍﷲﺃﻨﺖﻌﻴﺎﺮﺑﻰ, semua hamba-Mu mengatakan demikian, tapi aku mau dzikir yang khusus say abaca. Maka Allah pun mengatakan, “Seandainya langit yang 7 dengan penghuninya selain saya dan bumi yang 7 lapis itu diletakkan pada neraca dan ucapan ﻻﺇﻠﻪﺇﻻﺍﷲ diletakkan pada neraca yang lainnya, maka niscaya ucapan itu lebih berat. “Ini menunjukkan bahwa itu adalah dzikir yang paling afdhal.

2. Suatu amalan yang paling berat timbangannya
Imam Tirmidzi mengatakan : Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah akan membebaskan seseorang nanti dari ummatku di depan para makhluk di hari kiamat, lalu diperlihatkan padanya ada 99 catatan amalan, setiap catatan penuh sepanjang mata memandang, kemudian dia mengatakan Apakah ada sesuatu yang kamu ingkari dalam catatan ini? Apakah pencatatku (malaikat) telah mendzhalimimu, dia menatakan tidak ya Rabb. Allah mengatakan, “Sesungguhnya di sisi kami ada kebaikan, sesungguhnya tidak ada kedzhaliman atas dirimu hari ini. Lalu di keluarkanlah sebuah kartu yang padanya tertulis kalimat ﻻﺇﻠﻪﺇﻻﺍﷲ. Kemudian Allah mengatakan terimalah catatan amalan kamu ini. Lalu dia mengatakan apa gunanya ini ya Rabb di bandingkan jumlah dosa yang begitu besar (99 catatan amal). “Sesungguhnya engkau tidak didzhalimi. “Kemudian catatan keburukan diletakkan pada neraca timbangan pada neraca yang satunya diletakkan kartu tadi. Maka terbanglah catatan keburukannya dan bertambahlah berat timbangan kalimat ﻻﺇﻠﻪﺇﻻﺍﷲ. “Maka tidak ada yang lebih berat selain dari nama Allah.

3. Yang beriman dengannya tidak kekal dalam neraka.
– Siapa yang menyaksikan ﻻﺇﻠﻪﺇﻻﺍﷲ dengan benar dan jujur dalam hatinya maka haram baginya Neraka
– siapa yang ucapan terakhirnya adalah kalimat ﻻﺇﻠﻪﺇﻻﺍﷲ, maka dia akan masuk syurga.
Inilah dalil-dalil dari keutamaan sayahadat ﻻﺇﻠﻪﺇﻻﺍﷲ

B. Rukun syahadat dan ma’nanya :
– An nafyu “Laa ilah” Ya’ni menafikan Uluhiyah (ketuhanan) seluruh makhluk selain Allah . Ini akanMelahirkan sifat bara’ (berlepas diri). 60:4

“ sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka:”Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu an telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: Sesungguhnya aku akan mohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan Allah)”. (Ibrahim berkata): Ya Tuhan kami hanya kepada engkau kami bertawakkal dan hanya kepada engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali”.

Dalam bahasa Arab terdapat 2 uslub untuk membatasi sesuatu, yaitu:
(1) Dengan menggunakan kata ﺇﻨﻤﺎ
(2) Mendahulukan objek daripada subjek, misalnya ﺇﻳﺎﻚﻨﻌﺑﺪﻮﺇﯿﺎﻚﻨﺳﺘﻌﻴﻥ
– Al itsbaat “illallah”. Ya’ni menetapkan Uluhiyah hanya untuk Allah,Dialah Ilah Yang haq dan selainnya adalah batil.=Melahirkan loyalitas(al wala’) 23:116

Ma’na ﻻﺇﻠﻪﺇﻻﺍﷲ adalah Tidak ada sembahan yang haq kecuali Allah. 10:32. 31:30. 22:6.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: